Zabiegi operacyjne

W Lecznicy przeprowadzane są zabiegi operacyjne w ramach tzw. chirurgii jednego dnia.Oznacza to, że pacjent poddający się zabiegowi może opuścić Lecznicę w kilka godzin po zabiegu, lub następnego dnia. Zależy to od stanu i samopoczucia pacjenta oraz od rodzaju zabiegu operacyjnego.
Rodzaj i zakres zabiegu ustala pacjent z lekarzem operującym a rodzaj badań laboratoryjnych i termin zabiegu z lekarzem anestezjologiem, który ustala również, czy nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu w ramach chirurgii jednego dnia.
Znieczulenia do zabiegów operacyjnych w naszej Lecznicy wykonują
Dr Andrzej Gajowniczek
Dr hab.med. Henryk Kwiatkowski, który pełni również funkcję kierownika Lecznicy.
Rodzaj (ogólne bądź regionalne) i zakres znieczulenia są ustalane podczas wizyty przedoperacyjnej pacjenta w Lecznicy. Dzieci i osoby niepełnoletnie muszą być w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.
Zabiegi operacyjne w Lecznicy wykonują oprócz „stałych” lekarzy pracujących w Lecznicy, również lekarze współpracujący.
W zakresie laryngologii zabiegi wykonują:
Pracujący w Lecznicy:
Dr Katarzyna Dudziec
Dr n.med. Mirosława Pietniczka
oraz współpracujący:
Prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa
Dr n.med. Lidia Zawadzka – Głos
Dr n.med. Piotr Wojtowicz
Dr Cezary Janocha
Dr Marek Tulibacki
Dr Elżbieta Oziębło
W zakresie chirurgii ogólnej zabiegi operacyjne wykonują:
Pracujący w Lecznicy dr n.med. Jan Sarzyński
i współpracujący dr n.med. Mariusz Uryszek
Dr hab. med. Ewa Sawicka – chirurgia Dziecięca
W zakresie ortopedii zabiegi operacyjne wykonują:
Pracujący w Lecznicy dr Dariusz Grela
dr Janusz Kurek

W zakresie chorób metabolicznych kości (osteroporoza) diagnostyczne biopsje wykonuje dr n.med. Andrzej Sawicki.

Zapraszamy również do lekarzy innych specjalizacji. Od 1998 roku zapewniamy dostęp do uznanych i uważanych za najlepszych lekarzy w Warszawie i całej Polsce.