Marek Murawski

Marek Murawski absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej (1992), staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym CMKP im. prof. W. Orłowskiego. W latach 1994-1996 pracował w II Klinice i Katedrze Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci w szpitalu przy ul. Działdowskiej. W roku 1996 otrzymał specjalizację I st. w zakresie chirurgii dziecięcej. W latach 1997-2007 pracował w Klinice Chirurgii Plastycznej. W roku 2007 zdał egzamin specjalizacyjny II st. w zakresie Chirurgii Plastycznej. W latach 2009-2014 pracował w Oddziale Chirurgii Plastycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, początkowo jako asystent, później jako zastępca kierownika oddziału. W zakresie posiadanych umiejętności poza chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną specjalizuje się w chirurgii ręki.

Przyjmuje w Poniedziałki 17.00 – 19.00

 

 

Zapraszamy również do lekarzy innych specjalizacji. Od 1998 roku zapewniamy dostęp do uznanych i uważanych za najlepszych lekarzy w Warszawie i całej Polsce.