prof. dr hab. Ewa Sawicka

prof. dr hab.  Ewa Sawicka
Chirurg dziecięcy w Warszawie

Ewa Sawicka Chirurg dziecięcy

Ewa Sawicka Chirurg dziecięcy

Specjalizacja: chirurgia dziecięca, tytuły doktora, doktora habilitowanego oraz profesora nadzwyczajnego.

prof. dr hab. Ewa Sawicka
Wykształcenie: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie.

Doświadczenie:  prof. dr hab.  Ewa Sawicka zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka ds. ogólnej chirurgii dziecięcej i chirurgii noworodka.

Szkolenia w kraju i za granicą (USA, Niemcy, Hiszpania, Malta). Ponad 90 prac naukowych i uczestnictwo w sympozjach krajowych i zagranicznych.

Doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu operacyjnym z zakresu ogólnej chirurgii dziecięcej (przepukliny, niezstąpione jądro, wodniaki, stulejka, zmiany skórne, naczyniaki, znamiona) oraz z zakresu zaburzeń rozwojowych przede wszystkim układu pokarmowego. Szczególne zainteresowania – wady wrodzone noworodka, szczególnie te, które są rozpoznawane w okresie prenatalnym.

Autorytet w dziedzinie leczenia chirurgicznego noworodków urodzonych z masą poniżej 1 kg – ponad 100 zoperowanych wcześniaków. 

prof. dr hab.  Ewa Sawicka przyjmuje od 17.30 – 18.00Zapraszamy również do lekarzy innych specjalizacji. Od 1998 roku zapewniamy dostęp do uznanych i uważanych za najlepszych lekarzy w Warszawie i całej Polsce.